e-learning กระแสของการศึกษาทางเลือกใหม่ของการเรียนรู้

12/30/2554
จากการรัฐบาลได้วางยุทธศาสตร์ และกำหนดความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์กับการพัฒนาประเทศไทยให้เป็น สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ เพื่อใช้...อ่านเพิ่มเติม

new story

Recent Posts Widget