อีกองค์ประกอบของการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้

1/17/2555
ช่วงเวลา 20 กว่าปีที่ผ่านมานี้ สถานศึกษา นักการศึกษา ต่างระดมแนวคิดหาแนวทางการจัดการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีพั...อ่านเพิ่มเติม

new story

Recent Posts Widget