นิยามความหมาย ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

7/25/2555
"เศรษฐกิจพอเพียง" เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำริชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนา...อ่านเพิ่มเติม

พระราชดำรัส "เศรษฐกิจพอเพียง"

7/25/2555
" ...การจะเป็นเสือนั้นมันไม่สำคัญ สำคัญอยู่ที่เราพออยู่พอกิน และมีเศรษฐกิจการเป็นอยู่แบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกิน หมายความว่า อุ้มชูตัว...อ่านเพิ่มเติม

new story

Recent Posts Widget