08 กุมภาพันธ์ 2558

Blogger : 17 เพิ่มแบบสอบถามจาก Google ลงในหน้าบล็อก

0 ความคิดเห็น
 

ปัจจุบันการใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในเกือบทุกวงการ ไม่ว่าภาคธุรกิจ การสร้างงานวิจัยต่างๆ หรือแม้กระทั่งวงการศึกษา สำหรับผู้ใช้ Application ภายใต้ร่มเงาของ Google ซึ่งรวมถึง Blogger ที่ท่านกำลังใช้งานอยู่ในขณะนี้ ก็สามารถใช้คำสั่ง เพื่อนำฟอร์มของแบบสอบถามที่ท่านสร้างไว้ผ่าน Google Drive ซึ่งอาจจะมีหลากหลายวิธีการ แต่ mediathailand นี้จะขอเสนอวิธีการหนึ่งที่ไม่ยาก โดยมีวิธีการ ดังนี้

1.ก่อนดำเนินการ ท่านต้องสร้างแบบสอบถามให้เรียบร้อยด้วย

2. เปิดหรือเลือกไฟล์แบบสอบถามที่ท่านสร้างไว้3. ทำการคลิกที่ปุ่ม ส่งฟอร์ม  (สีฟ้า) ซึ่งจะเกิด หน้าต่างใหม่ซ้อนทับขึ้นมา ซึ่งจะมีรายละเอียด ของการนำไปใช้งานดังภาพข้างล่าง


ในกรอบวงรีที่แสดง คือ links ที่ท่านจะนำไปใช้งาน  ให้ทำการ copy ไว้ ทำการปิดโดยคลิกปุ่ม เสร็จสิ้น สีฟ้า ดังรูป

4.ไปที่เว็บ Blogger ที่ท่านเป็นสมาชิก เข้า Login ในฐานะผู้สร้างงาน


5. ไปที่หน้าควบคุมระบบบล็อกหรือที่เรียกว่าแดชบอร์ด (Dashboard) แล้วดูตรงส่วนควบคุมบล็อก (ซึ่งจะอยู่ด้านซ้ายมือ) คลิกเลือกรายการ ชื่อ รูปแบบ หรือ Layout


6. จะเกิดกลุ่มรายการ Gadget ค่าพื้นฐาน 28 รายการ ให้คลิกเลือกรายการ
HTML/จาวาสคริปต์ ดังภาพ


7. จะเกิดหน้าต่างเพื่อวางคำสั่ง ให้ตั้งชื่อ Gadget นี้ (ตามแต่จะตั้งแต่ให้สื่อความหมายด้วย) ในที่นี้ตั้งว่า แบบสอบถามความคิดเห็น

8. ทำการวาง Tag คำสั่งลงไป
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div>
<iframe
frameborder="1"  name="text" scrolling="yes" src="http://goo.gl/forms/pngYJKxb1M" width="650" height="1000">
</iframe>
</div>

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

เฉพาะสีแดง เป็นส่วนข้อความคำสั่งบังคับ
เฉพาะสีชมพู คือ link from ที่สร้างจาก Google ตามที่ท่านได้ copy ไว้
ส่วนสีนำเงินปรับตัวเลขได้
width=650 ความกว้างของแบบสอบถาม
height=1000 ความสูงของแบบสอบถาม
frameborder=1 กำหนดเลข 1 แสดงขอบ ไม่ให้แสดง เป็น 0
scrolling=yes กำหนดให้แสดงแถบ scroll bar ด้านข้าง  yes  แสดง  no ไม่แสดง

9. ลากวาง Gadget ตัวนี้ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ (ส่วนใหญ่ก็จะไว้ท้ายหน้า)

ผลที่ปรากฎ ด้านล่าง


Readmore...

Blogger : 16. การกำหนดสิทธิ์ผู้อ่าน Blogger

0 ความคิดเห็น
 
การกำหนดสิทธิ์ผู้อ่าน Blogger
โดยปกติ ทุกคนสามารถเข้าอ่าน/ใช้งานบล็อกได้ แต่ในบางกรณี เราอาจต้องการจำกัดผู้ใช้ให้อยู่ในวงจำกัด เช่น เฉพาะในหมู่ผู้เขียน หรือ เฉพาะบุคคลที่ระบุ ก็สามารถทำได้ ดังนี้
1. เข้าไปที่ หน้าควบคุมระบบบล็อกหรือที่เรียกว่าแดชบอร์ด (Dashboard) ของ Blogger
2. เลือก การตั้งค่า (Setting) > พื้นฐาน (Basic)
3. ที่ส่วน Permissions เลือกที่รายการ ส่วนผู้อ่านบล็อก(Blog Readers)  คลิกที่ Edit4. ซึ่งเมื่อคลิกแล้ว จะปรากฎส่วนขยาย ซึ่งมีค่าพื้นฐาน 3 เงื่อนไข คือ
   (1)  สาธารณะ (Public) สำหรับเผยแพร่ให้ผู้อ่านทั่วไป
   (2)  ส่วนตัว (Private - Only blog authors) เป็นรูปแบบส่วนตัวเฉพาะกลุ่มผู้เขียนบล็อกเท่านั้น และ
   (3)  ส่วนตัว (Private - Only these readers) เฉพาะผู้อ่านเหล่านี้เท่านั้น
         เงื่อนไขนี้ ถือเป็นระบบปิด ผู้สร้างต้องกำหนดอีเมล์ผู้อ่านปลายทางลงในช่อง
         เป็นการให้บริการในแบบสมาชิก หรือ แบบเจาะจงผู้รับ(ดูแบบภาษาไทย)4. เมื่อกำหนดเงื่อนไขผู้อ่านเสร็จแล้ว คลิกที่ ปุ่มบันทึกการเปลี่ยนแปลง (Save changes) ด้วย
Readmore...

Blogger : 15. การกำหนดสิทธิการดูแลและการเขียนบทความของผู้ใช้งาน

0 ความคิดเห็น
 
จากการใช้งานตามสภาพจริง ผู้ใช้ Blogger แบ่งตามการใช้งานจะมีอยู่ 2 กลุ่ม คือ
1. ผู้จัดทำหรือผู้สร้างบล็อก และ
2. ผู้อ่านบล็อก
ซึ่งผู้ใช้งานแต่ละประเภท จะมีสิทธิ ในการเข้าถึงส่วนต่างๆของ Blogger ที่แตกต่างกัน และในแต่ละกลุ่ม ยังมีสิทธิในการเข้าถึงที่ไม่เท่ากันอีกด้วย ซึ่งผู้สร้างที่เป็นเจ้าของจริงๆนั้นสามารถกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้งานในแต่ละกลุ่มให้เป็นไปตามความต้องการของผู้จัดทำหรือผู้สร้างได้

สิทธิผู้จัดทำหรือผู้สร้างบล็อก
ผู้จัดทำหรือผู้สร้างบล็อก ในแต่ละบล็อก สามารถเพิ่มผู้ร่วมดูแล และผู้เขียน มีได้สูงสุด จำนวน 100 คน โดยแบ่งระดับ ออกเป็น 2 ประเภท คือ Admin (ผู้ดูแล) และ Author (ผู้เขียน)การเพิ่มผู้เขียนบล็อก (Author)1.เข้าไปที่ หน้าควบคุมระบบบล็อกหรือที่เรียกว่าแดชบอร์ด (Dashboard) ของ Blogger
2.เลือก การตั้งค่า (Setting) > พื้นฐาน (Basic)
3.ตรงส่วนผู้เขียนบล็อก (Blog Authors) คลิกเพิ่มผู้เขียน (Add authors)
4.พิมพ์อีเมล์ ของผู้ที่จะเชิญมาเป็นผู้เขียน สามารถพิมพ์ได้หลายชื่ออีเมล์ ถ้าพิมพ์หลายชื่ออีเมล์ แต่ละชื่อให้คั่นด้วยเครื่องหมายคอมม่า (,)


5.เมื่อพิมพ์อีเมล์ของผู้ที่เชิญในช่องเรียบร้อย คลิกที่ปุ่มเชิญผู้เขียน (Add Authors) Blogger จะส่งเมล์เชิญไปยังอีเมล์ที่ระบุไว้ ซึ่งสิทธิขั้นต้นจะเป็นเพียงผู้เขียน (Authors) โดยอัตโนมัติ


ซึ่งหลังจากตอบรับจะปรากฎข้อความแจ้งกลับมาทางระบบผ่านไปทางอีเมล์ของผู้ถูกเชิญ6.เมื่อผู้ได้รับเชิญ เปิดเมล์ และทำการตอบรับคำเชิญ (Accept invitation) ก็จะปรากฏชื่อของบุคคลนั้น ในกรอบของผู้เขียนบล็อกในหน้าแดชบอร์ด (Dashboard) ของ Blogger ทันที7.ถ้าผู้รับเชิญยังไม่มีบัญชี ของ Blogger จะต้องสมัครสมาชิกของ Blogger โดยทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในอีเมล์

การเพิ่มผู้ดูแล (Admin)
ผู้จัดทำหรือผู้สร้างบล็อกคนแรก สามารถที่จะกำหนดฐานะบุคคลที่เชิญดการยกฐานะผู้เขียนให้เป็นผู้ดูแล ผู้ดูแลทุกคน มีสิทธิ์ยกฐานะผู้เขียนเป็นผู้ดูแล ซึ่งมีวิธีการ ดังนี้
1. ไปที่หน้าควบคุมระบบบล็อกหรือที่เรียกว่าแดชบอร์ด (Dashboard)
2. ไปที่ การตั้งค่า (Setting) > พื้นฐาน (Basic) > สิทธิ์ (Permission)
3. เลือกรายการเงื่อนไขทางขวามือ เพื่อทำการเปลี่ยนสิทธิ์ของผู้เขียนที่ต้องการยกฐานะเป็นผู้ดูแล จากผู้เขียน (Author) เป็นผู้ดูแลระบบ (Admin)

หมายเหตุ  ในฐานะ Admin ทุกคนท่านสามารถแก้ไข ยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลทุกๆด้านได้ ยกเว้น สิทธิเจ้าของบล็อก ดังนั้นการกระทำใดๆ ต้องระมัดระวังด้วย
Readmore...

Blogger : 14. การสมัคร Blogger ด้วยอีเมล์อื่นที่ไม่ใช่ Gmail

0 ความคิดเห็น
 
ตลอดเวลาที่ผ่านมาผู้สมัครใช้งาน Blogger สามารถสมัครเพื่อสร้างบล็อกผ่านการใช้เมล์อื่นๆได้ แต่หลังจากที่ Blogger ได้เป็น Application ส่วนหนึ่งของ Google ไปแล้ว ทำให้ปัจจุบัน ผู้ใช้จะต้องใช้อีเมล์ของ Gmail โดยเฉพาะ

 
แต่ทราบไหมว่า เราสามารถสมัครใช้งานผ่านอีเมล์อื่นๆได้โดยเฉพาะเครือ Hotmail โดย เข้าที่ links นี้
https://accounts.google.com/SignUpWithoutGmail
 
Readmore...

Blogger : 13. การเลือกและติดตั้งธีม(Template)พิเศษนอก Blogger

0 ความคิดเห็น
 
Template หรือ Theme นับเป็นอีกเสน่ห์ของ Blog  แม้ว่า Blogger จะมีรูปแบบให้บริการหลากหลายรูปแบบ ที่ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้ได้อย่างอิสระ ในหลายกลุ่ม อาทิ Simple, Dynamic Views, Picture Windows, Awesome Inc.,  Watermark, Ethereal และ Travel รวม  30 แบบ
นอกจากนี้ ยังอนุญาตให้ผู้ใช้ปรับแต่งเพิ่มเติมทั้งสีสันฉากหลังหรือ Background ปรับขนาดความกว้างของบล็อกที่ Adjust widths รวมถึงสภาพแวดล้อมต่างๆที่ Layout และลักษณะพิเศษอื่นๆ อีก
เพื่อให้เห็นกระบวนการดังกล่าว บทความนี้มีวิดีโอ สรุปกระบวนการ ดังกล่าว ดังนี้

 
แต่จากการที่ Blogger เป็นอีกบล็อกที่มีผู้นิยมใช้มาก ดังนั้นจึงมีผู้สร้างธีม หรือ Template ทั้งแบบต้องเสียค่าใช้จ่าย และแบบให้ใช้บริการฟรี  โดยจะขอแนะนำบางเว็บไซต์ อาทิ
 
 
 


 


 


 


 


 
 
ในการเลือกใช้ธีม(Template) เพื่อนำไปตกแต่งบล็อกที่ท่านสร้าง จากแหล่งบริการเหล่านี้ สิ่งสำคัญท่านต้องดูหมวดหรือกลุ่ม หรือประเภท ตามความเหมาะสมกับบล็อกของท่านด้วย สิ่งที่ต้องสังเกต ในการเลือกใช้ อาทิ
1.จำนวนคอลัมภ์ในหน้า(จะมี 1, 2, หรือ 3 คอลัมภ์)
2.ประเภทของแม่แบบที่ออกแบบไว้ เช่น กีฬา บันเทิง ท่องเที่ยว การศึกษา ธุรกิจ เทคโนโลยี เป็นต้น
3.สี และภาพรวม(interface) ของบล็อก
4.คุณลักษณะพิเศษเฉพาะ เช่น มีเมนูพิเศษ  มีการแสดงภาพพิเศษ เป็นต้น

การหาธีม
มีวิธีการดังนี้
1. ทำการดาวน์โหลดธีม(Template)จากเว็บไซต์ ตามที่ท่านเลือก
2. ทำการแตกไฟล์ ZIP เลือกไฟล์เฉพาะที่มีนามสกุล .xml

การติดตั้งธีม
มีวิธีการดังนี้
1. ไปส่วนกำหนด คลิกเลือกที่ Template


 
2. ไปที่ปุ่ม Backup/Restore () ทำการคลิก จะปรากฏหน้าต่างดังภาพด้านล่าง 
3. คลิกเลือกที่ปุ่ม Browse เพื่อไปยังแหล่งที่เก็บไฟล์ที่ท่านดาวน์โหลดไว้


4. เลือกไฟล์ ซึ่งจะมีนามสกุล .xml ตามแหล่งที่เก็บ เลือกแล้วคลิกปุ่ม Open ดังภาพบน


5. จะกลับมาสู่หน้าต่าง Backup/Restore ให้ คลิกที่ปุ่ม Upload
6. หน้าบล็อกก็จะเปลี่ยนไปตามธีมที่ท่านต้องการ 
ภาพบล็อกที่ทำการเปลี่ยนธีม แล้ว 


Readmore...

Blogger : 12 . การตั้งค่าแสดงความคิดเห็นเฉพาะบางบทความ

1 ความคิดเห็น
 
การตั้งค่าแสดงความคิดเห็นเฉพาะบางบทความ (โพสต์)

ถ้าไม่ต้องการให้มีกรอบข้อความแสดงความคิดเห็น ในแต่ละบทความ ในให้กำหนดบริเวณแถบด้านขวามือ จะมีตัวเลือกเกี่ยวกับความคิดเห็น ในส่วน การตั้งค่าโพสต์ > ตัวเลือก
ให้ตั้งค่าตามที่ต้องการ ดังนี้
 • อนุญาต หมายถึงให้มีกรอบแสดงความคิดเห็น ผู้อ่านสามารถแสดงความคิดเห็นไดเ
 • ไม่อนุญาต แสดงข้อมูลที่มีอยู่ หมายถึง ไม่แสดงกรอบแสดงความคิดเห็น แต่ถ้ามีการแสดงความคิดเห็นไว้ก่อนหน้านี้ จะนำความคิดเห็นที่เคยมีก่อนหน้านี้มาแสดง แต่จะไม่อนุญาตให้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้
 • ไม่อนุญาต ซ่อนข้อมูลที่มีอยู่ หมายถึง ไม่แสดงกรอบความคิดเห็น และไม่แสดงข้อมูลความคิดเห็นใด ๆ ที่ได้เคยมีการแสดงไว้ก่อน


2. การจัดการกับความคิดเห็นของผู้อ่านที่เขียนขึ้นบล็อก

ในกรณีที่อนุญาตให้ผู้อ่านสามารถเขียนแสดงความคิดเห็นได้ ผู้เขียนบล็อกหรือผู้ดูแล สามารถจัดการความคิดเห็นได้ โดยมาที่แดชบอร์ด และคลิกที่ความคิดเห็น
  ในกรณีที่ไม่มีการกรองความคิดเห็น

  1. จะเห็นมี 2 ตัวเลือก คือ ความคิดเห็นที่เผยแพร่แล้ว และความคิดเห็นที่ระบบดักเอาไว้ไม่แสดงเนื่องจากเป็นสแปม
  2. ความคิดเห็นที่เผยแพร่แล้ว จะปรากฏให้สามารถจัดการได้
   • นำเนื้อหาออก: ลบความคิดเห็น แต่จะมีข้อความแสดงว่า ความคิดเห็นนี้ถูกผู้ดูแลระบบห้ามไม่ให้แสดง
   • ลบ: ลบความคิดเห็นโดยไม่ทิ้งร่องรอยใด ๆ
   • สแปม: แจ้งว่าเป็นความคิดเห็นที่ก่อกวน ระบบจะจัดการความคิดเห็นนี้ว่าเป็น สแปม

  ในกรณีที่มีการกลั่นกรองความคิดเห็น
  1.  ผู้ดูแลหรือผู้เขียน จะได้รับอีเมลพร้อมลิงค์ แสดงข้อความที่แสดงความคิดเห็น และตัวเลือกให้จัดการ เช่น อนุญาตให้แสดง ลบทิ้ง หรือกำหนดว่าเป็น สแปม
  2. เมื่อผู้เขียนเข้ามาที่ แดชบอร์ด เมื่อคลิกความคิดเห็น จะเห็นมีข้อความ "รอการกลั่นกรอง"
  3. เมื่อคลิก รอการกลั่นกรอง ทำให้สามารถจัดการกับความคิดเห็น คือ อนุญาตให้เผยแพร่ได้ หรือลบทิ้ง หรือ กำหนดว่าเป็นสแปม ไม่ต้องการให้แสดง
  Readmore...

  Blogger : 11. การบริหารและจัดการแสดงความคิดเห็น

  1 ความคิดเห็น
   
  การจัดการข้อคิดเห็น ส่วนแสดงความคิดเห็น หรือที่เรียกว่าการ Comments ของ บล็อก เจ้าของบล็อกสามารถกำหนดเงื่อนไขด้ใน 2 ลักษณะ คือ

  1. การกำหนดให้แสดงความคิดเห็นได้
  2. การจัดการกับความคิดเห็นของผู้อ่านที่เขียนขึ้นบล็อก
  1. การกำหนดให้แสดงความคิดเห็นได้

  ในบล็อก เราสามารถกำหนดให้มีกรอบข้อความสำหรับแสดงความคิดเห็น หรือไม่ ก็ได้ กรอบข้อความนี้ จะอยู่ต่อท้ายจากเนื้อหาของบล็อกในแต่ละเรื่องที่เปิดให้ผู้อ่านร่วมแสดงความคิดเห็นในเนื้อหานั้นๆ

  หากต้องการให้ผู้อ่านได้แสดงความคิดเห็น เรามาดูขั้นตอนในการสร้างกัน ซึ่งเมื่อสร้างแล้ว ในทุกบทความที่เขียนขึ้นจะเกิดกรอบเช่นนี้ติดท้ายทุกบทความ

  การตั้งค่าให้กับกรอบความคิดเห็นสำหรับทุกบทความ

  1.เปิด แดชบอร์ด ไปที่ Setting หรือส่วนการตั้งค่า
   
   

   2.ที่ Setting นี้จะปรากฎรายการย่อยให้คลิกรายการ Post and comments ซึ่งเป็นส่วนสำหรับโพสต์และความคิดเห็น จะปรากฎรายละเอียดตรงโซนกลาง ได้แก่ ส่วน Post  และส่วน Comment  ในที่นี้มาดูกันที่ส่วน Comment ก่อน

  3. ที่ Comment Location เป็นส่วนกำหนดสำหรับใช้แสดง การแสดงความคิดเห็น โดยมีตัวเลือก ดังนี้

                  Embedded                              ฝัง
                  Full Page                                เต็มหน้า
                  Popup window                       ช่องหน้าต่าง
                  Hide                                       ซ่อน


  ถ้าต้องการให้บทความแสดงให้เลือก Embedded (ฝัง)
  ถ้าไม่ต้องการให้บทความแสดงเลือก Hide (ซ่อน)


  โดยในส่วนของ Who can comment? หรือกำหนดผู้แสดงความคิดเห็น มีตัวเลือกให้กำหนดค่า ดังนี้
                  Anyone                                   เปิดให้กับทุกคน
                  Registered User                      ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน
                  User With Google Accounts  เฉพาะผู้ใช้ที่มีบัญชีของ Google
                  Only member of blog             เฉพาะสมาชิกของบล็อกแห่งนี้


  และในส่วนของ Comment Moderation  จะเป็นส่วนตั้งค่าเงื่อนไขในการกลั่นกรองความคิดเห็น มีตัวเลือกให้กำหนดค่า ดังนี้
                  Alway                                     ทุกครั้งของการแสดงความคิดเห็น
                  Sometimes                              ทำการสุ่มเป็นบางครั้ง
                  Never                                      ไม่ต้องกลั่นกรอง
  ในส่วนของ Show Backlinks? เป็นส่วนกำหนดให้แสดงตนผู้ comment มี 2 ตัวเลือก คือ Show และ Hide

  ในส่วนของ Comment Form Message เป็นส่วนกำหนดข้อความแสดงสำหรับตอบกลับหรือชักชวนให้กับผู้ที่เข้ามา comment เรา โดยท่านสามารถพิมพ์ข้อความใดๆลงไปในช่องดังกล่าว ข้อความนี้ก็จะไปปรากฎในทุกๆหน้าของบล็อกโดยอัตโนมัติ
  Readmore...

  test

  สาระ เนื้อหา เรื่องราว ที่ปรากฎอยู่ในบล็อกแห่งนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมผลงาน แนวคิด จากการศึกษาเรียนรู้ และประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงการนำมาจากแหล่งข้อมูลอื่น(ซึ่งจะแจ้ง links ต้นทาง) นำมาเผยแพร่ให้กับท่านที่สนใจ ผ่านช่องทางและเวทีบล็อกแห่งนี้ หากท่านต้องการที่จะแนะนำ หรือแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำบล็อกความรู้นี้ ติดต่อพูดคุย(ฝากข้อความ) ได้นะครับ
  ขอบคุณที่กรุณาเข้าเยี่ยมชม

  นายมีเดีย : mediathailand
  สุวัฒน์ ธรรมสุนทร (mediath@hotmail.com)
  ข้าราชการบำนาญ สำนักงาน กศน.
  กระทรวงศึกษาธิการ

  ++ ความคิดเห็นจากเพื่อน Facebook