Blogger : 17 เพิ่มแบบสอบถามจาก Google ลงในหน้าบล็อก

2/08/2558
ปัจจุบันการใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในเกือบทุกวงการ ไม่ว่าภาคธุรกิจ การสร้างงานวิจัยต่างๆ หรือแม้กระทั่งวงการศึกษา สำหรับ...อ่านเพิ่มเติม

Blogger : 16. การกำหนดสิทธิ์ผู้อ่าน Blogger

2/08/2558
การกำหนดสิทธิ์ผู้อ่าน Blogger โดยปกติ ทุกคนสามารถเข้าอ่าน/ใช้งานบล็อกได้ แต่ในบางกรณี เราอาจต้องการจำกัดผู้ใช้ให้อยู่ในวงจำกัด เช่น เฉพาะในห...อ่านเพิ่มเติม

Blogger : 15. การกำหนดสิทธิการดูแลและการเขียนบทความของผู้ใช้งาน

2/08/2558
จากการใช้งานตามสภาพจริง ผู้ใช้ Blogger แบ่งตามการใช้งานจะมีอยู่ 2 กลุ่ม คือ 1. ผู้จัดทำหรือผู้สร้างบล็อก และ 2. ผู้อ่านบล็อก ซึ่งผู้ใช้งา...อ่านเพิ่มเติม

Blogger : 14. การสมัคร Blogger ด้วยอีเมล์อื่นที่ไม่ใช่ Gmail

2/08/2558
ตลอดเวลาที่ผ่านมาผู้สมัครใช้งาน Blogger สามารถสมัครเพื่อสร้างบล็อกผ่านการใช้เมล์อื่นๆได้ แต่หลังจากที่ Blogger ได้เป็น Application ส่วนหนึ่ง...อ่านเพิ่มเติม

Blogger : 12 . การตั้งค่าแสดงความคิดเห็นเฉพาะบางบทความ

2/08/2558
การตั้งค่าแสดงความคิดเห็นเฉพาะบางบทความ (โพสต์) ถ้าไม่ต้องการให้มีกรอบข้อความแสดงความคิดเห็น ในแต่ละบทความ ในให้กำหนดบริเวณแถบด้านขวามือ...อ่านเพิ่มเติม

Blogger : 11. การบริหารและจัดการแสดงความคิดเห็น

2/08/2558
การจัดการข้อคิดเห็น ส่วนแสดงความคิดเห็น หรือที่เรียกว่าการ Comments ของ บล็อก เจ้าของบล็อกสามารถกำหนดเงื่อนไขด้ใน 2 ลักษณะ คือ การกำหนดให...อ่านเพิ่มเติม

Blogger : 10. การพ่วงบล็อกอื่นเข้ามาแสดงผล

2/08/2558
วันนี้จะนำเสนอเรื่องเล็กๆของบล็อกที่นับเป็นอีกเสน่ห์หนึ่งของ Blogger นั่นก็คือ การนำบล็อกเครือข่ายหรือเว็บไซต์เครือข่ายอื่น เข้ามาร่วมแสดงผล...อ่านเพิ่มเติม

Blogger : 8. วิธีจัดทำสารบัญหมวดหมู่

2/08/2558
หากเราเป็นผู้มีเรื่องราวมากมาย และคิดว่าจะเผยแพร่เรื่องราวไว้บนบล็อกในหลากหลายเรื่อง ซึ่งเมื่อนานวัน รวมถึงมีเรื่องเพิ่มมากขึ้น สิ่งหนึ่งที่...อ่านเพิ่มเติม

Blogger : 6. การวางภาพประกอบเนื้อหา

2/08/2558
หลังจากพิมพ์ข้อความแล้วถ้าต้องการวางภาพประกอบเนื้อหาประกอบบทความ มีวิธีการดังนี้ 1. คลิกเมาส์ ตำแหน่งหรือบริเวณที่ต้องการวางภาพ แล้ว คลิกที...อ่านเพิ่มเติม

new story

Recent Posts Widget