1.6 ประเภทและองค์ประกอบของสื่อนำเสนอ

1/29/2558
ตอนที่ 1 ขั้นตอนและกระบวนการนำเสนอ 1.6 ประเภทและองค์ประกอบของสื่อนำเสนอ   เรื่องราวของการนำเสนอ ยังมีอีกหลายมุมมอง ซึ่งจะได้นำมาให้...อ่านเพิ่มเติม

1.5 การวางแผนและกระบวนการนำเสนอ

1/29/2558
ตอนที่ 1 ขั้นตอนและกระบวนการนำเสนอ 1.5 การวางแผนและกระบวนการนำเสนอ   เรื่องราวของการนำเสนอ ยังมีอีกหลายมุมมอง ซึ่งจะได้นำมาให้เรี...อ่านเพิ่มเติม

1.3 ลักษณะและรูปแบบการนำเสนอ

1/29/2558
ตอนที่ 1 ขั้นตอนและกระบวนการนำเสนอ 1.3 ลักษณะและรูปแบบการนำเสนอ   เป็นที่ทราบกันดีว่ามนุษย์สามารถรับรู้สาระ เรื่องราวได้ดีที่สุดผ่...อ่านเพิ่มเติม

1.1 ความหมายของการนำเสนอ

1/29/2558
ตอนที่ 1 ขั้นตอนและกระบวนการนำเสนอ 1.1 ความหมายของการนำเสนอ   การนำเสนอนับได้ว่าเป็นหนึ่งในทักษะที่ครูควรต้องมี เพราะการนำเสนอเป็นศาสตร...อ่านเพิ่มเติม

new story

Recent Posts Widget