08 กุมภาพันธ์ 2558

Blogger : 5. การเพิ่มองค์ประกอบอื่นๆของ Blogger

0 ความคิดเห็น
 
Blogger ไม่ได้เป็นเพียงเว็บที่ใช้ในการเขียนสาระ เนื้อหา บทความต่างๆ แต่ Blogger ยังสามารถติดตั้งองค์ประกอบส่วนพิเศษที่เรียกว่า Gadget เพิ่มเติมต่างๆได้โดยง่าย โดย Blogger ได้มี Gadget พื้นฐานที่น่าใช้ และติดตั้งง่ายมาก ถึง 28 รายการ (มีเพิ่มจากปี 2013 จากเดิม 24 รายการ) มีรายการต่างๆ ดังภาพด้านล่างนี้

มาดูวิธีการเพิ่มองค์ประกอบของ Blogger กัน ดังนี้
1. ไปที่หน้าควบคุมระบบบล็อกหรือที่เรียกว่าแดชบอร์ด (Dashboard) แล้วดูตรงส่วนควบคุมบล็อก (ซึ่งจะอยู่ด้านซ้ายมือ) คลิกเลือกรายการ ชื่อ รูปแบบ หรือ Layout2. จะเกิดผังแม่แบบเว็บของบล็อก  เลือก Zone หรือตำแหน่งที่จะวาง หมวดหมู่ หรือ Categories  ซึ่งจะมีในทุกๆส่วนของบล็อก ไม่ว่าจะเป็นส่วนบน ส่วนด้านขวา ส่วนกลางหรือด้านล่าง(บางแม่แบบสามารถวางทางส่วนซ้ายได้ด้วย

3.ดูที่แถบข้อความ(อักษรสีฟ้า) Add a Gadget (เพิ่ม Gadget)4. เลือก ค้นหา  Gadget ตามที่ต้องการ คลิกที่เครื่องหมาย + เพื่อทำการเพิ่มองค์ประกอบที่เลือก

5. ทำการปรับแต่ง  Gadget ตามเงื่อนไข ของ Gadget นั้นๆ

Leave a Reply

ขอบคุณที่ได้ให้ความสนใจบทความ ใน mediathailand network ครับ

test

สาระ เนื้อหา เรื่องราว ที่ปรากฎอยู่ในบล็อกแห่งนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมผลงาน แนวคิด จากการศึกษาเรียนรู้ และประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงการนำมาจากแหล่งข้อมูลอื่น(ซึ่งจะแจ้ง links ต้นทาง) นำมาเผยแพร่ให้กับท่านที่สนใจ ผ่านช่องทางและเวทีบล็อกแห่งนี้ หากท่านต้องการที่จะแนะนำ หรือแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำบล็อกความรู้นี้ ติดต่อพูดคุย(ฝากข้อความ) ได้นะครับ
ขอบคุณที่กรุณาเข้าเยี่ยมชม

นายมีเดีย : mediathailand
สุวัฒน์ ธรรมสุนทร (mediath@hotmail.com)
ข้าราชการบำนาญ สำนักงาน กศน.
กระทรวงศึกษาธิการ

++ ความคิดเห็นจากเพื่อน Facebook