08 กุมภาพันธ์ 2558

Blogger : 6. การวางภาพประกอบเนื้อหา

0 ความคิดเห็น
 
หลังจากพิมพ์ข้อความแล้วถ้าต้องการวางภาพประกอบเนื้อหาประกอบบทความ มีวิธีการดังนี้
1. คลิกเมาส์ ตำแหน่งหรือบริเวณที่ต้องการวางภาพ แล้ว คลิกที่ปุ่ม แทรกภาพ (รูปวิวในวงกลม)


2. จะเกิดหน้าต่าง Select a file ซึ่งท่านสามารถเลือกไฟล์ภาพจากแหล่งต่างๆ ถึง 6 แหล่ง
   1.  Upload:  ดำเนินการ Upload จากคอมพิวเตอร์หรือแหล่งเก็บ
   2.  Form this blog:  การแทรกไฟล์ภาพจาก BLOG ของท่าน
   3.  Form Picasa Web Albums:  การแทรกไฟล์ภาพจากเว็บไซต์ของ Picasa Web Albums ที่เป็นสมาชิก
   4.  Form your phone:  การแทรกไฟล์ภาพจากโทรศัพท์ Smartphone
   5.  Form your webcam:  การแทรกไฟล์ภาพจากกล้องเว็บแคม
   6. Form a URL การแทรกไฟล์ภาพจากเว็บไซต์อื่นๆ
ในที่นี้เป็นการเลือกจากต้นทางที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นรายการ Upload


3. คลิกปุ่ม Choose file ทำการเลือกไฟล์ โดยกดที่ปุ่ม Browse ไปยังตำแหน่งที่เก็บไฟล์ภาพ  (ไฟล์ภาพ ต้องเป็น ไฟล์นามสกุล JPG GIF  หรือ PNG และขนาดความกว้างที่เหมาะสมไม่เกิน 600 Pixels  ดังนั้นควรตกแต่งไฟล์ภาพที่จะ Upload ขึ้น Blog ทั้งหมดให้มีขนาดกว้างไม่เกิน 600 Pixels ให้เรียบร้อยก่อนทำการ Upload รูปภาพ ซึ่งจะทำให้การ upload รวมถึงการแสดงผลทำได้รวดเร็ว4. เมื่อ Upload ไฟล์ภาพเรียบร้อยแล้ว กดปุ่มเพิ่มรายการที่เลือก ภาพจะปรากฏ ในลักษณะ Thumbnail ขนาดเล็ก นำเมาล์ไปคลิกที่รูปภาพดังกล่าว แล้วคลิกที่ปุ่ม Add selected5. จะเกิดเมนูให้เราสามารถเลือกขนาดของภาพ คือ เล็ก  ขนาดกลาง ใหญ่ ใหญ่พิเศษ ขนาดเดิม และกำหนดตำแหน่ง ซ้าย กลาง ขวา หรือ เพิ่มคำอธิบายประจำภาพด้วย นอกจากนี้หากต้องการลบภาพที่ก็คลิกที่ปุ่ม Remove

Leave a Reply

ขอบคุณที่ได้ให้ความสนใจบทความ ใน mediathailand network ครับ

test

สาระ เนื้อหา เรื่องราว ที่ปรากฎอยู่ในบล็อกแห่งนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมผลงาน แนวคิด จากการศึกษาเรียนรู้ และประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงการนำมาจากแหล่งข้อมูลอื่น(ซึ่งจะแจ้ง links ต้นทาง) นำมาเผยแพร่ให้กับท่านที่สนใจ ผ่านช่องทางและเวทีบล็อกแห่งนี้ หากท่านต้องการที่จะแนะนำ หรือแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำบล็อกความรู้นี้ ติดต่อพูดคุย(ฝากข้อความ) ได้นะครับ
ขอบคุณที่กรุณาเข้าเยี่ยมชม

นายมีเดีย : mediathailand
สุวัฒน์ ธรรมสุนทร (mediath@hotmail.com)
ข้าราชการบำนาญ สำนักงาน กศน.
กระทรวงศึกษาธิการ

++ ความคิดเห็นจากเพื่อน Facebook