08 กุมภาพันธ์ 2558

Blogger : 7. การนำวิดีโอ มาใช้บนบล็อก

0 ความคิดเห็น
 
ปัจจุบันการหาแหล่งหรือนำวิดีโอมาใช้งานบนบล็อกสามารถดำเนินการได้ 5 รูปแบบ
1. Upload : ดำเนินการ Upload จากคอมพิวเตอร์หรือแหล่งเก็บ
2. Form YouTube : การแทรกไฟล์วิดีโอจาก YouTube ทั่วไป
3. Form YouTube videos : การแทรกไฟล์วิดีโอจากช่อง YouTube ที่เป็นสมาชิก
4. Form your phone : การแทรกไฟล์วิดีโอจากโทรศัพท์ Smartphone
5. Form your webcam : การแทรกไฟล์วิดีโอจากกล้องเว็บแคม
 


ในที่นี้จะแนะนำเฉพาะ 2) การแทรกไฟล์วิดีโอจาก YouTube ทั่วไป  มีวิธีการดังนี้

1. เลือกสร้างรายการบทความใหม่ หรือ จะแก้ไขเพิ่มเติมจากบทความเดิมที่มีอยู่
 ที่ตำแหน่งที่ต้องการวางไฟล์วิดีโอ ซึ่งตรงนี้ท่านต้องมีรายการวิดีโอ หรือ URL ของรายการวิดีโอแล้วด้วย

 
2. คลิกเลือกที่รายการ Form YouTube
3. ที่ช่อง Browse เลือกหา หรือนำ links URL รายการวิดีโอที่ได้พิมพ์วางในช่อง คลิกเพื่อนค้นหา4.ทำการตรวจสอบก่อนการวางโดยทำการคลิกที่กรอบไฟล์วิดีโอ

 
5.หากถูกต้องคลิกที่ปุ่ม Select (สีฟ้า)
6.ไฟล์วิดีโอที่เลือกก็จะปรากฏในพื้นที่  ที่ท่านต้องการ เสร็จแล้วกดปุ่มบันทึก และเผยแพร่ตามลำดับLeave a Reply

ขอบคุณที่ได้ให้ความสนใจบทความ ใน mediathailand network ครับ

test

สาระ เนื้อหา เรื่องราว ที่ปรากฎอยู่ในบล็อกแห่งนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมผลงาน แนวคิด จากการศึกษาเรียนรู้ และประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงการนำมาจากแหล่งข้อมูลอื่น(ซึ่งจะแจ้ง links ต้นทาง) นำมาเผยแพร่ให้กับท่านที่สนใจ ผ่านช่องทางและเวทีบล็อกแห่งนี้ หากท่านต้องการที่จะแนะนำ หรือแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำบล็อกความรู้นี้ ติดต่อพูดคุย(ฝากข้อความ) ได้นะครับ
ขอบคุณที่กรุณาเข้าเยี่ยมชม

นายมีเดีย : mediathailand
สุวัฒน์ ธรรมสุนทร (mediath@hotmail.com)
ข้าราชการบำนาญ สำนักงาน กศน.
กระทรวงศึกษาธิการ

++ ความคิดเห็นจากเพื่อน Facebook