08 กุมภาพันธ์ 2558

Blogger : 9. การเผยแพร่งานผ่าน Facebook

0 ความคิดเห็น
 
เป็นที่ยอมรับกันว่า Facebook เป็น Social media  ที่ทรงอิทธิพล มีผู้ใช้ในปัจจุบันหลายสิบล้านคน  ดังนั้นการที่จะให้ข้อมูล สาระเนื้อหาของ Blogger ที่สร้างมีคุณค่าต่อการเรียนรู้ หรือมีความแพร่หลายสูงสุด การพึ่งพา Facebook ก็นับเป็นอีกหนทางที่ดี เรามาดูขั้นตอนการเผยแพร่งานผ่าน Facebook ที่หน้า Wall มีขั้นตอน ดังนี้

 
 
1. เปิดหน้าบทความที่เราเขียนบน Blogger ที่สร้างและต้องทำการเผยแพร่
2. ให้ทำการ Copy ส่วน URL ที่ช่อง Address  ของ Blogger
 
 
3. ที่ Facebook ของท่าน ให้นำ URL ไปวางที่ช่องอัพเดทสถานะ ดังภาพข้างล่าง ซึ่ง Facebook จะนำหัวข้อเรื่องพร้อม Links มาแสดงแทน
 
4. เลือกบางส่วนของเนื้อหา หรือพิมพ์ส่วนเนื้อหาที่น่าสนใจลงไปแทนในช่องข้อความที่ท่านใส่ URL  ดังภาพข้างล่าง
 5. ทำการคลิกปุ่มโพสต์ Facebook ก็จะแสดงผล ดังภาพ
 

Leave a Reply

ขอบคุณที่ได้ให้ความสนใจบทความ ใน mediathailand network ครับ

test

สาระ เนื้อหา เรื่องราว ที่ปรากฎอยู่ในบล็อกแห่งนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมผลงาน แนวคิด จากการศึกษาเรียนรู้ และประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงการนำมาจากแหล่งข้อมูลอื่น(ซึ่งจะแจ้ง links ต้นทาง) นำมาเผยแพร่ให้กับท่านที่สนใจ ผ่านช่องทางและเวทีบล็อกแห่งนี้ หากท่านต้องการที่จะแนะนำ หรือแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำบล็อกความรู้นี้ ติดต่อพูดคุย(ฝากข้อความ) ได้นะครับ
ขอบคุณที่กรุณาเข้าเยี่ยมชม

นายมีเดีย : mediathailand
สุวัฒน์ ธรรมสุนทร (mediath@hotmail.com)
ข้าราชการบำนาญ สำนักงาน กศน.
กระทรวงศึกษาธิการ

++ ความคิดเห็นจากเพื่อน Facebook