26 กันยายน 2559

ตัวอย่างเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช้ในการจัดการศึกษา

0 ความคิดเห็น
 

ปัจจุบันสังคมออนไลน์ได้กลายเป็นอีกเวทีในการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อความ รูปภาพ หรือวิดีทัศน์ Social media มีบทบาทสำคัญต่อผู้ใช้งานเว็บไซต์ในหลายด้าน เป็นส่วนเชื่อมต่อสังคมจากทุกมุมโลกมาสู่สังคมเครือข่ายที่ยิ่งใหญ่ในชื่อ Social Networkเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช้ในการจัดการศึกษา
Social Network คือ เครือข่ายของสังคมออนไลน์ที่ให้คุณเข้าถึงกลุ่มคน หรือ SHARE ในสิ่งที่สนใจร่วมกัน Hi5, Friendster, My Space, facebook, Orkut, Bebo …เว็บ SNS (Social Network Site) ดังกล่าวล้วนแล้วแต่เป็นเว็บที่สร้างขึ้นมาเพื่อบริการให้สมาชิกใช้เป็นเวทีในการติดต่อธุรกิจหรือสร้างสังคมบนอินเทอร์เน็ตเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช้ในการจัดการศึกษา

เรามาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากสไลด์ประกอบการบรรยายด้านล่าง


View 2016education30.ppt and other presentations by mediathailand.
Readmore...
12 กันยายน 2559

แนวทางการนำเครือข่ายสังคมออนไลน์ไปใช้ในการจัดการศึกษาออนไลน์

0 ความคิดเห็น
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน มุ่งพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยให้มีความสามารถ ด้วยการพัฒนาให้มีจิตสาธารณะหรือสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม 5 ด้าน ทั้งการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต คิดเป็น ทำเป็น การสะสมความรู้และนำมาคิดเชื่อมโยง เกิดเป็นความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ การเปิดใจกว้างพร้อมรับทุกความคิดเห็นและการปลูกฝังให้จิตใจมีคุณธรรม รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมของครอบครัวชุมชนและสังคมให้มั่นคง เอื้อต่อการพัฒนาคน


การศึกษาออนไลน์ คือ ระบบหรือวิธีการที่พึ่งพาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสาร     นำมาสนับสนุนเพื่อให้เกิดช่องทางการเข้าถึงองค์ความรู้ใหม่ เกิดวิธีการจัดการศึกษาแบบใหม่ วิธีการเรียนรู้(ที่น่าสนใจ)ใหม่
แต่การศึกษาออนไลน์หรือปัจจุบันที่รู้จักกันในนามของ e-learning นั้นได้มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ผันแปรไปตาม generation ของ web technology 

เรามาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากสไลด์ประกอบการบรรยายด้านล่าง

View 2016education10.ppt and other presentations by mediathailand.
Readmore...

รูปแบบประเภทของเครือข่ายสังคมออนไลน์

0 ความคิดเห็น
 


Social Network คือ สังคมการติดต่อสื่อสารผ่านเทคโนโลยีเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Virtual Community โดยสมาชิกในกลุ่มหรือสังคมนั้นๆ ไม่จำเป็นต้องรู้จักตัวตนจริงๆเว็บไซต์ที่ให้บริการ Social Network Service (SNS)มีหลายแห่ง แต่ละแห่งได้พัฒนาเทคนิคของระบบ ให้ดูเด่น มีความน่าสนใจ เราสามารถนำ SNS นี้ ใช้เป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนความรู้และทำงานร่วมกันได้

กลุ่มหลักๆ ของ SNS เพื่อการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้แบ่งออกได้ดังนี้ ดูจากสไลด์ด้านล่าง

View 2016education20.ppt and other presentations by mediathailand.
Readmore...

test

สาระ เนื้อหา เรื่องราว ที่ปรากฎอยู่ในบล็อกแห่งนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมผลงาน แนวคิด จากการศึกษาเรียนรู้ และประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงการนำมาจากแหล่งข้อมูลอื่น(ซึ่งจะแจ้ง links ต้นทาง) นำมาเผยแพร่ให้กับท่านที่สนใจ ผ่านช่องทางและเวทีบล็อกแห่งนี้ หากท่านต้องการที่จะแนะนำ หรือแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำบล็อกความรู้นี้ ติดต่อพูดคุย(ฝากข้อความ) ได้นะครับ
ขอบคุณที่กรุณาเข้าเยี่ยมชม

นายมีเดีย : mediathailand
สุวัฒน์ ธรรมสุนทร (mediath@hotmail.com)
ข้าราชการบำนาญ สำนักงาน กศน.
กระทรวงศึกษาธิการ

++ ความคิดเห็นจากเพื่อน Facebook